Okręg przemysłowy

Okręg przemysłowy to zgromadzenie dużej ilości ośrodków oraz zakładów przemysłowych na mocno zurbanizowanych obszarach. Okręg przemysłowy cechuje się tym, że:
- złożony jest z paru ośrodków przemysłowych,
- ma dużą liczę osób, która zatrudniona jest w przemyśle,
- posiada duży potencjał wytwórczy na małym terenie,
- zakłady przemysłowe mają związek z produkcją.

Największe okręgi przemysłowe na świecie to:
- Damodar (Indie, wydobywczy).
- Dolina Krzemowa (USA, technopolia).
- Japońskie okręgi przemysłowe, czyli: Keihin, Hanshin, Chukyo, Kitakiusiu (przemysł zróżnicowany, tj.: stoczniowy, środków transportu, spożywczy, elektromaszynowy),
- Nadatlantycki Okręg Przemysłowy (USA, wielobranżowy),
- Shaba (DRK/Zambia, wydobywczy),
- Toledo-Detroit (USA, motoryzacyjny),
- Witwatersrand (RPA, wydobywczy),
- Zagłębie Ruhry (Niemcy, wydobywczy),
- Północny (Chiny, wydobywczy),
- Przyjeziorny (USA, wydobywczy),
- Kalifornijski (USA, technopolia),
- Doniecki (Ukraina, wydobywczy),
- Uralski (Rosja, wydobywczy),
- Yorkshire (Anglia, wydobywczy),
- Londyński.

Przemysł lekki i przemysł ciężki

Przemysł lekki jest działem przemysłu, który wiąże się z wytwarzaniem artykułów masowego użytku. W przemysł lekki wchodzi np. produkowanie tkanin, dzianin, odzieży, obuwia, wszelkiego typu galanterii skórzanej i tekstylnej, jak również przemysł spożywczy, szklany i ceramiczny. Standardowo przemysł lekki jest przeciwstawieniem przemysłu ciężkiego. Natomiast przemysł ciężki to kolejna dziedzina gospodarki, która wiąże się z wytwarzaniem np. maszyn i półproduktów. Znaczna część produktów wytwarzana jest przede wszystkim na potrzeby pozostałych przemysłów, a nie ludzi. Niestety przemysł ten bywa niekiedy przyczyną zanieczyszczenia środowiska. Działy przemysłu ciężkiego to:
- przemysł budowlany,
- przemysł chemiczny,
- przemysł elektromaszynowy,
- przemysł metalurgiczny,
- przemysł mineralny,
- przemysł paliwowo-energetyczny,
- przemysł zbrojeniowy.

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii, z języka angielskiego High-Tech Industry), jest jednym z działów przemysłu. Do swojego funkcjonowania stosuje wszelkiego rodzaju osiągnięcia naukowe, technologiczne oraz techniczne. Ma to miejsce tak samo przy procesie produkcyjnym, jak i w samym produkcie. Dziedzinami tego przemysłu jest np. przemysł kosmiczny, lotniczy, farmaceutyczny, biotechnologiczny, elektroniczny, optyczny. W XX wieku zaczęto używać takich przedmiotów jak tranzystory, półprzewodniki, energię atomową, światłowody, biotechnologie. W tamtych czasach miał także miejsce rozwój tego przemysłu, który cechował się główniem dużym poziomem przetwarzania surowców, wielkim udziałem pieniędzy na badania naukowe. Przemysł wysokiej technologii przeżywa swój rozwój szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, tj. w Stanach Zjednoczonych, państwach Europy Zachodniej, Japonii i w Azji Południowo-Wschodniej (Korea Południowa, Tajlandia, Indonezja).

Przemysł odzieżowy i skórzany

Kolejnym działem przemysłu jest przemysł odzieżowy, trudzący się produkowaniem odzieży z tkanin i dzianin, przede wszystkim bawełnianych wełnianych, jedwabnych oraz z innych surowców. Kluczową funkcją przemysłu odzieżowego jest to, aby zadowolić wszelkie wymagania i oczekiwania społeczeństwa na różne artykuły odzieżowe oraz potrzeby eksportu, które wciąż diametralnie się zmieniają. Dlaczego tak się dzieje? Głównym powodem są zmiany poziomu życia materialnego i kulturalnego, postęp techniczny, kierunków mody itd. W dzisiejszych czasach techniki obróbki technologicznej w przemyśle odzieżowym zmieniły się w naprawdę dużym stopniu. Czas produkowania danej rzeczy został zmniejszony do minimum za pomocą mechanizacji pracy oraz unowocześnieniu i skomputeryzowaniu parku maszynowego.

Natomiast przemysł skórzany jest dziedziną gospodarki, trudzącą się produkowaniem wszelkich produktów oraz półproduktów ze skóry. Mowa tutaj przede wszystkim o odzieży, butach, wyposażeniach samochodów.

Przemysł drzewny to jeden z działów przemysłu drzewno-papierniczego. Do produkcji stosuje on obróbkę danych gatunków drewna. Spośród sektorów przemysłu drzewnego wymieniamy przemysł:
- tartaczny (zwany również jako tartacznictwo) – czyli tartaki, wytwórnie materiałów podłogowych oraz nasycalnie drewna,
- meblarski i wyrobów stolarskich,
- płyt i sklejek – wytwórnie płyt takich jak: płyty pilśniowe, wiórowe, paździerzowe,
- stolarki budowlanej – wytwórnie przenośnych budynków drewnianych oraz ich elementów konstrukcyjnych budynków drewnianych,
- opakowań drewnianych,
- zapałczany.

Poza tym przemysł ten to także producenci artykułów biurowych, przyrządów, przyborów kreślarskich, galanterii drzewnej i wyrobów z wikliny, korka, trzciny.

Z kolei przemysł włókienniczy (określany również jako przemysł tekstylny), jest działem przemysłu lekkiego. Trudzi się on zamianą tworzyw na włókna, tkaniny, dzianiny itd. Jest to np. dziewiarstwo , przędzalnictwo, tkactwo oraz jeśli mowa o przetwórstwie włókien łykowych – roszarnictwo.

Przemysł precyzyjny jest działem przemysłu elektromaszynowego. Jego zagadnienia to w szczególności mechanika precyzyjna i optyka. Jak wiadomo, mechaniką precyzyjną, są wszelkiego typu producenci instrumentów pomiarowych i aparatury automatyzacyjnej, z kolei optyką są producenci akcesoriów optycznych. Mowa tutaj między innymi o wagach, zegarkach mechanicznych, lunetach, soczewkach. Co daje rozwój przemysłu precyzyjnego? Przede wszystkim pozwala na postęp w automatyzacji produkcji przemysłowej, usprawnia rozwój badań naukowych, polepsza jakość wytwarzania wszelkich wyrobów i udoskonala procesy w produkcji. W naszym kraju przemysł precyzyjny jest niestety dość mało rozwinięty. Jego najważniejsze ośrodki w Polsce znajdują się w takich miastach jak: Kraków, Wieluń, Jelenia Góra, Ostrów Wielkopolski.

Natomiast przemysł środków transportu to dział przemysłu elektromaszynowego. Jego produkcja to głównie:
- przemysł samochodowy,
- zakłady taboru kolejowego,
- przemysł lotniczy,
- przemysł stoczniowy.

Przemysł maszynowy

Przemysł maszynowy to następna dziedzina przemysłu. Na czym on polega? Przede wszystkim na produkcji maszyn i sprzętu ciężkiego, przeważnie dla reszty działów przemysłu. Oprócz tego, ważne jest również to, iż jest on jednym z typów przemysłu ciężkiego. Najczęściej do przemysłu maszynowego nie zalicza się produkowania pojazdów, statków, urządzeń AG, jak również przemysłu zbrojeniowego. Charakterystycznymi produktami przemysłu maszynowego są:
- maszyny górnicze,
- maszyny włókiennicze
- urządzenia hutnicze
- maszyny budowlane,
- maszyny papiernicze i maszyny drukarskie
- obrabiarki
- silniki, itd.

W naszym kraju najpotężniejsze zgromadzenie tego przemysłu ma miejsce na Górnym Śląsku. Natomiast te mniejsze zgromadzenia znajdują się w stolicy – Warszawie, Poznaniu, Andrychowie, Bielsku-Białej, Centralnym Okręgu Przemysłowym, Elblągu oraz w Bydgoszczy.

Przemysł energetyczny

Przemysł energetyczny to jeden z typów przemysłu. Trudzi się on odmienianiem istniejących form energii na formę łatwą do użycia przy zasilaniu przeróżnych procesów przemysłowych, jak również napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Praktycznie to ujmując, energetyka jest dostarczaniem energii w 2 wariantach:
- energii elektrycznej – wysyłanej do adresata przewodami elektrycznymi, wytwarzanej za pomocą turbin i prądnic , które napędzane są różnymi źródłami energii,
- energii cieplnej – wysyłanej adresatowi za pomocą transportującego ciepło nośnika, może to być przede wszystkim para wodna pod wielkim ciśnieniem, ciepła woda bądź pozostałe płyny. W celu ogrzania takich nośników wykorzystywane są przeróżnego typu źródła energii.

W składzie przemysłu energetycznego zawarte są dwie części:
- elektrownie, ciepłownie i elektrociepłownie, to jest fabryki, gdzie energia pierwotna zmieniana jest na jej wykorzystywaną formę,
- energetyczne sieci przesyłowe, czyli systemy urządzeń, które pozwalają na wysłanie energii do adresata.

Przemysł węglowy

Przemysł węglowy to jeden z działów przemysłu, który obejmuje cały szereg działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania do wykorzystania we wszelkich obszarach przemysłu albo bezpośredniego użycia w codziennym życiu. Polskie górnictwo najlepiej rozwinięte jest w woj. śląskim. Biorąc pod uwagę sposób wydobycia kopalnie można podzielić na:
- odkrywkowe,
- głębinowe
- otworowe.

Spośród często wydobywanych materiałów wymienia się m.in.: rudy żelaza, magnezu, uranu, miedzi, niklu, ołowiu, srebra, manganu, boksyty, tytan, węgiel, platynę, diamenty, sól, złoto, ropę naftową, wapień, piasek, glina, bazalt, granit, żwir, żużel oraz gaz ziemny. Wszystkie materiały, które nie mogą zostać zdobyte przez rolnictwo muszą być wydobyty z ziemi. Górnictwo jako dział nauki, trudzi się m.in.:
- dostarczaniem energii,
- transportem kopalnianym,
- odwadnianiem,
- oddziaływaniem eksploatacji górniczej na środowisko,
- wydobywaniem kopaliny,
- przeróbką mechaniczną kopalin,
- składowaniem kopalin i skały płonnej.

Przemysł

Przemysł jest dziedziną produkcji materialnej. W nich na ogromną skalę odbywa się wydobywanie zasobów przyrody i dopasowanie ich do potrzeb ludzi, na zasadzie rozdziału pracy oraz dzięki różnego rodzaju maszynom. Wymieniamy takie funkcje przemysłu jak funkcja:
- produkcyjna (czyli pozyskiwanie i przetwarzanie),
- społeczna (miejsca pracy, rozwój techniki produkcji, poprawianie warunków życia),
- przestrzenna (rozwój miast, przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przekształcenie środowiska),
- ekonomiczna (produkcja różnorodnych dóbr, energii lub wydobywanie surowców mineralnych).

Przemysł dzieli się na:
- przemysł paliwowo-energetyczny,
- przemysł węglowy,
- przemysł paliwowy,
- przemysł energetyczny,
- przemysł metalurgiczny,
- przemysł metali nieżelaznych,
- przemysł elektromaszynowy,
- przemysł metalowy,
- przemysł maszynowy,
- przemysł precyzyjny (tj. fabryki zegarków, instrumentów pomiarowych, wag, urządzeń precyzyjnych itp.),
- przemysł środków transportu,
- przemysł elektrotechniczny i elektroniczny,
- przemysł chemiczny,
- przemysł mineralny,
- przemysł szklarski,
- przemysł ceramiki szlachetnej,
- przemysł drzewno-papierniczy,
- przemysł papierniczy,
- przemysł lekki,
- przemysł odzieżowy,
- przemysł skórzany,
- przemysł spożywczy,
- przemysł poligraficzny,
- przemysł wysokiej technologii,
- przemysły inne (wytwórnie instrumentów muzycznych, zabawek, galanterii).